ROZŠIRUJÚCE MODULY PRE JEDNODUCHŠIU PRÁCU DISPEČEROV, TECHNIKOV A MANAŽÉROV

  • 1Box pbx – (integrácia IP telefónnej ústredne) – doložte vašu telefonickú komunikáciu so zákazníkmi. Modul umožňuje dispečerovi vytáčať telefónne čísla kontaktov priamo z dispečerského software, automaticky detekovať z akého objektu je volané a hovor označiť poznámkami.
  • 1Box guard – (integrácia navigácie zásahových vozidiel) – navigujte zásahové vozidlá na konkrétne objekty. Ochranka nemusí poznať mapy a ulice, na ktorých sa objekt nachádza. Modul prepája systém sledovania a navigácie vozidiel (ONI system) s dispečerským software. Dispečer odosiela preddefinované údaje o objekte do navigácie zásahového vozidla a monitorovacie technológie vozidla mu poskytujú informácie o priebehu zásahu.
  • 1Box video – (integrácia video serveru) – pozrite sa na nahraté videá z kamier strážených objektov pri poplachu. Modul integruje videoserver ATEAS do aplikácie dispečera. Dispečerovi sa v prípade poplachu na objekte automaticky zobrazujú preddefinované kamery vrátane záznamu pred vznikom poplachu.

  • 1Box videofied – (integrácia systému Videofied) – integrácia bezdrôtového zabezpečovacieho systému Videofied s videoverifikáciou poplachov do monitorovacieho software NET-G. Priestorové snímače bezpečnostného systému Videofied sú vybavené kamerami, ktoré generujú pri poplachu krátke video. Dispečer tak má k dispozícii ako textový popis poplachu, tak i obrazový záznam z narušeného priestoru.
  • 1Box connect – (prepojenie monitorovacích dispečingov) – softwarová aplikácia, ktorá umožňuje elektronickú spoluprácu bezpečnostných agentúr pri riešení zásahu na objekte. Vďaka tejto spolupráci môžu bezpečnostné agentúry poskytovať svoje služby i v lokalitách, kde nemajú zásahové vozidlá. Stlačením jedného tlačidla v dispečerskej aplikácii sa ihneď agentúre, ktorá poskytuje výjazd, posunie požiadavka na zásah v objekte a celá komunikácia následne prebieha elektronicky.
  • 1Box patrolcontrol – (integrácia obchôzkových systémov) – portál Patrolcontrol spracováva dáta z obchôzkových zariadení podľa nastavených pravidiel a vybrané dáta prenáša do dispečerskej aplikácie. Dispečer tak dostáva len kritické informácie o neuskutočnených obchôdzkách alebo tiesňových stavoch pracovníkov fyzickej ochrany.

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848