Automatické generovanie knihy jázd znižuje náročnosť na administratívu spojenú s evidenciou jázd a tvorbou cestovných príkazov v Slovenskej republike i v zahraničí. Prostredníctvom Knihy jázd môžete pohodlne rozúčtovať služobné a súkromné cesty.

Praktickým nástrojom manažéra je tiež funkcia Štýl jazdy. Vodiči nezaobchádzajú so zverenými vozidlami vždy tak, ako by mali; pomocou štýlu jazdy môžete vyhodnotiť mieru agresivity vodiča alebo naopak plynulosť jazdy a vodičovu schopnosť predvídať.

„Výchova“ vodiča pomocou funkcie Štýl jazdy vedie nielen k zníženiu nákladov na spotrebu a k menšiemu opotrebeniu vozidla, ale taktiež k zvýšeniu bezpečnosti zamestnancov.

ONI system je vhodný tiež pre sledovanie špeciálnych typov vozidiel ako sú sanitky, požiarne autá alebo vrtuľník záchrannej služby, kde sa kladie veľký dôraz na spoľahlivosť a rýchlosť dát.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848