Monitorovanie manipulačnej techniky

Majitelia firemných areálov a skladov potrebujú znížiť náklady na prevádzku a servis nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkov.

Potrebujú optimalizovať vozíkovú flotilu, zlepšiť jej využitie a strážiť, aby sa vodiči k vozíkom správali šetrne a bezpečne.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848