Technológia pre monitoring objektov

Pod značkou NAM®technology vyvíjame a dodávame najmodernejšie monitorovacie technológie.

Sme dodávateľom všetkého potrebného pre vybavenie dispečingu (hw, sw, inštalácia, školenie, dohľad a ďalšie služby). Pre monitorovanie objektov, osôb, technológií a riadené spracovanie poplachových stavov ponúkame technológiu 1Box®. Táto už v základnej konfigurácii umožňuje monitorovať tisíce objektov s desiatkami tisíc rôznych snímačov.

Signály zo snímačov a hlásičov (kamerové systémy, EZS, EPS a pod.) sa odovzdávajú cez špeciálne vyvinuté komunikátory a vysielače REGGAE všetkými dostupnými komunikačnými trasami na dispečing. Operátor monitorovacieho centra je automaticky informovaný o poplachu alebo inej sledovanej udalosti a má k dispozícii sofistikovaný softwarový nástroj pre riadenie poplachovej akcie. Priamo zo softwaru môže volať zákazníkovi alebo ho o udalosti informovať formou SMS či e-mailom. Jednoducho odosiela elektronickou cestou informácie o objekte do zásahového vozidla a kontroluje prácu výjazdovej skupiny. Zákazník si stav objektu môže skontrolovať pomocou webovej aplikácie.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848