0
km ročná najazdená vzdialenosť osobného vozu
0
l/100 km zníženie spotreby zmenou jazdného štýlu vodiča
0
€ ročná úspora na spotrebe pohonných hmôt

Aplikácia pre úsporu nákladov

Využívajú títo zákazníci

Spôsob užívania firemných vozidiel vo veľkej miere ovplyvňuje spotrebu paliva a mieru amortizácie vozidiel. Neefektívne využívanie vozového parku a nesprávny štýl jazdy vodičov môžu zvýšiť prevádzkové náklady firmy až o desiatky percent. S aplikáciou Ekonomika prevádzky dokážete jednoduchšie odhaliť prehrešky vodičov oproti optimálnej prevádzke a riešiť ich nápravu.

Agresívna a rýchla jazda vodičov nielen zvyšuje bezpečnostné riziko a môže skončiť nehodou, ale jazda typu „brzda-plyn“ zvyšuje náklady na pohonné hmoty a má za následok vyššie opotrebenie vozidiel. Sledujte, akým štýlom vaši vodiči jazdia prostredníctvom prehľadných reportov vo funkcii Štýl jazdy.

Ďalším nepríjemným problémom, ktorý musia majitelia firiem riešiť, je krádež paliva. ONI system poskytuje rozsiahle štatistiky o využití a práci stavebných a poľnohospodárskych strojov a ekonomike prevádzky, na základe ktorých môžete optimalizovať využitie a prevádzku vozidiel. Nielen, že minimalizujete zbytočné prestoje, ale pokiaľ sú vozidlá vybavené palivomerom, dokážete odhaliť krádež paliva a následne jej zamedziť.

Výhody používania aplikácie pre úsporu nákladov ONI system

  • Vyčítanie informácií o spotrebe z CAN či FMS zbernice vozidla
  • Inštalácia palivových tyčí pre odhalenie krádeže paliva
  • Imobilizácia vozidiel, strojov alebo manipulačnej techniky pre zamedzenie zneužitia neoprávnenou osobou
  • Identifikácia obsluhy – jasne preukázateľná zodpovednosť vodičov za užívaný firemný majetok
  • Obojstranná komunikácia medzi dispečerom a vodičom prostredníctvom navigácie Garmin pre lepšiu efektivitu práce

  • Automatické generovanie knihy jázd ušetrí čas na spracovanie cestovných dokladov
  • Rýchle zníženie nákladov vďaka prehľadným reportom o vyťažení vozidiel a strojov
  • Optimalizácia prevádzky autobusov, presné informácie o voľnobehu alebo kúrení
  • Štýl jazdy ako nástroj pre „výchovu“ vodičov

 

Chcete se dozvedieť viac?

buton_viceinfo_onisystem

Fotogalerie

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848