Monitorovanie manipulačnej techniky

Majitelia firemných areálov a skladov potrebujú znížiť náklady na prevádzku a servis nízkozdvižných a vysokozdvižných vozíkov.

Potrebujú optimalizovať vozíkovú flotilu, zlepšiť jej využitie a strážiť, aby sa vodiči k vozíkom správali šetrne a bezpečne.

Uľahčite si prácu využitím technológie pre manipulačnú techniku

  • Kontrolujte využívanie manipulačnej techniky. Dohliadajte na správanie vodičov pri jazde a manipulácii s vozíkom. Prejdite si časy jázd, počet jednotlivých jázd, identifikujte vodiča, ktorý s vozíkom jazdil, či s ním búral, počet a intenzitu nárazov. Znížte náklady na opotrebenie a servis vozíka. Zlepšite produktivitu využitia vozíka a bezpečnosť práce.
  • Zabráňte neoprávnenej manipulácii s vysokozdvižným vozíkom. Vďaka funkcii imobilizácia vozíka sa vozík nerozbehne, pokiaľ ho nebude šoférovať vyškolený vodič, ktorý má k jazde povolenie. Vodič sa pred jazdou musí identifikovať čipom, inak vozík nenaštartuje.
  • Sledujte vyťaženie vozíkov – aktívny čas využívania vozíka vzťahujúci sa na deň. Využívate vozíky efektívne? Optimalizujte svoj vozový park a flotilu manipulačnej techniky.
  • Pozrite sa na reporty o tom kto, kam a kedy šiel. Spracujte si prehľady o vyťažení vozíkov, počte vozíkov potrebných na jednu zmenu, akú dlhú dobu sú vozíky v prevádzke a ako dlho sa nabíjajú. Veďte si denné prehľady podľa vodičov.

  • Plánujte servis a dobíjanie batérie manipulačnej techniky. Znížte náklady na servis a údržbu. Minimalizujte výpadky a zamedzte prestojom. Sledujte kapacitu alebo napätie batérie elektrického vozíka.
  • Tlačidlom servis môže obsluha okamžite nahlásiť poruchu vozíka. Zrýchlite reakcie servisného pracoviska.
  • Sťahujte si dáta zistené z GPS jednotky ONI system vo formáte API. Využívajte ich okrem nášho webového portálu www.onisystem.net aj vo vašom informačnom systéme.
  • Využívajú sa vozíky na pracovisku, na ktorom sa využívať majú? Nastavte si zóny, v ktorých sa manipulačná technika môže pohybovať. V prípade, že vozík zónu opustí, príde vám SMS alebo email s upozornením na túto situáciu. Zabráňte nežiaducim jazdám a opotrebeniu.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848