Certifikáty

Certifikát zhody pre monitorovaciu technológiu 1BOX®

Certifikát pre monitorovací systém 1Box

Spoločnosť NAM system, a.s. získala pre svoju technológiu 1Box® osvedčenie o splnení normy ČSN EN 50 518:2020 pre prevádzku dohľadových a poplachových prijímacích centier.

Osvedčenie Český výrobok

Osvedčenie Český výrobok.pdf

Spoločnosť NAM system, a.s. získala osvedčenie na používanie ochrannej známky „Český výrobok“. Podporujeme myšlienku, aby české kvalitné výrobky našli svoje uplatnenie pred zahraničnými.

Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Licencia na prevádzkovanie TS

Spoločnosť NAM Slovakia s.r.o., získala podľa zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) licenciu na prevádzkovanie technickej služby.

 

Certifikát Generálneho riaditeľstva hasičského záchranného zboru

Schvalovací list hasičů

Schvaľovacie listy GR HZZ.pdf

Naše zariadenia pre monitoring objektov spĺňajú všetky právne predpisy platné na úseku požiarnej ochrany. Vyhovujú normám a testom o bezpečnosti a elektromagnetickej kompatibilite.

Certifikát Ministerstva dopravy E8 o homologácii GPS jednotky ONI system

Certifikát schválení typu E8

Certifikát MD E8.pdf

GPS jednotka ONI system získala osvedčenie o homologácii zariadenia vydanej laboratóriami v SR. Ministerstvo dopravy schválilo uvedenie výrobku na trh ako súčasť a príslušenstvo motorového vozidla.

Osvedčenie o ekologickom nakladaní s elektronickým odpadom

osvědčení REMA

Osvedčenie REMA Battery

Spoločnosť NAM system, a.s. spĺňa pravidlá ekologického nakladania s prenosnými batériami a akumulátormi a chránia tak životné prostredie.

Osvedčenie EKO-KOM

Osvědčení EKO-KOM

Osvedčenie EKO-KOM

Podieľame sa na jednom z najväčších environmentálnych projektov v Českej republike – na prevádzke systému triedenia a recyklácie obalových odpadov pod hlavičkou spoločnosti EKO-KOM.

Osvedčenie o členstve v ČKBS a HK ČR

Osvedčenie ČKBS a HK

Spájame sa s ostatnými bezpečnostnými profesionálmi. Sme členmi Hospodárskej komory ČR a Českého klubu bezpečnostných služieb.

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848