NERVOZITA, NAPÄTIE A RADOSŤ. ŠTUDENTSKÁ SÚŤAŽ ZELENÁ MYŠ 2015

18. 2. 2015

Študenti z 10 SOU a SOŠ elektrotechnických sa zapojili do súťaže v znalostiach a praktických zručnostiach ovládania technológie NAM system – komunikátorov, prijímačov a pultu centrálnej ochrany 1Box. Nervozita by sa dala krájať.

Súťaž prebieha v rámci celoročného programu spoločnosti NAM system pod názvom NAM školám, ktorý podporuje vzdelanie žiakov v technických odboroch.

Študenti z celej Českej republiky mali možnosť otestovať svoje znalosti a skúsenosti pod tlakom a v cudzom prostredí v troch oblastiach:

  • Nastavenie komunikátorov REGGAE
  • Definícia stráženého objektu v monitorovacom sw NET-G
  • Všeobecný test znalostí systému PZTS, EPS a PCO

Po celú dobu trvania akcie boli prítomní skúsení technici a odborníci, ktorí dohliadali na kvalitný priebeh súťaže. Úlohou súťažiacich bolo zapojiť, nastaviť, sprevádzkovať a naprogramovať všetky zariadenia, ktoré sa používajú pri ochrane objektu.

Po celodennom zápolení sme vyhlásili najlepších študentov, ktorí si aj tento rok odniesli veľmi zaujímavé ceny.

Jedna hodina praxe je ako niekoľko hodín teórie. Sme radi, že svojím programom podporujeme žiakov v získavaní skúseností dôležitých pre budúcich zamestnávateľov.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848