VÝHODY VZDIALENÉHO DOHĽADU NAD TECHNOLÓGIAMI

  • Stabilita fungovania pultu centrálnej ochrany
  • Nižšie náklady na technickú správu PCO
  • Minimalizácia nákladov na vlastných technikov a odborníkov
  • Vyškolení odborníci na monitorovacie technológie

  • Riešenie problémov skôr než vôbec vzniknú
  • Diaľková detekcia chýb a následná oprava, skrátenie doby opravy
  • Dostupnosť profesionálneho servisu 24 hodín, 7 dní v týždni

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848