Výhody používania aplikácie pre úsporu nákladov ONI system

  • Vyčítanie informácií o spotrebe z CAN či FMS zbernice vozidla
  • Inštalácia palivových tyčí pre odhalenie krádeže paliva
  • Imobilizácia vozidiel, strojov alebo manipulačnej techniky pre zamedzenie zneužitia neoprávnenou osobou
  • Identifikácia obsluhy – jasne preukázateľná zodpovednosť vodičov za užívaný firemný majetok
  • Obojstranná komunikácia medzi dispečerom a vodičom prostredníctvom navigácie Garmin pre lepšiu efektivitu práce

  • Automatické generovanie knihy jázd ušetrí čas na spracovanie cestovných dokladov
  • Rýchle zníženie nákladov vďaka prehľadným reportom o vyťažení vozidiel a strojov
  • Optimalizácia prevádzky autobusov, presné informácie o voľnobehu alebo kúrení
  • Štýl jazdy ako nástroj pre „výchovu“ vodičov

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848