VÝHODY ONLINE SLEDOVANIA VOZIDIEL ONI SYSTEM

  • Možnosť zistiť okamžitú polohu vozidla kdekoľvek na svete
  • Prehľadné reporty o vozidlách a vodičoch, prekročení rýchlosti a prestávkach
  • Automatické generovanie knihy jázd, import dát z tankovacích kariet
  • Rozlíšenie medzi súkromnou a služobnou cestou, zamedzenie zneužitiu vozidla pre súkromné účely

  • Rozlíšenie vodičov, individuálne štatistiky
  • Štýl jazdy – efektívny nástroj pre „výchovu“ vodičov a zníženie nákladov
  • Nastavenie oblastí pre kontrolu vjazdu, výjazdu a rýchlosti
  • Záznam priebehu nehody a jej analýza

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848