Výhody používania technológií pre monitoring osôb

  • Zariadenia boli vyvinuté špeciálne pre tiesňové aplikácie
  • Odolné zariadenia s vysokou životnosťou

  • Prepojenie s monitorovacou aplikáciou 1Box
  • Využitie kombinácie prenosových trás a multiSIM kariet

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848