0
km ročná najazdená vzdialenosť osobného vozu
0
l/100 km zníženie spotreby zmenou jazdného štýlu vodiča
0
€ ročná úspora na spotrebe pohonných hmôt

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848