Služba 1Box® sia

Najnovšie poskytujeme licenciu k softwarovému driveru SIA umožňujúcemu príjem, dekódovanie a ukladanie textových správ z pripojených poplachových a zabezpečovacích tiesňových systémov (ďalej len PZTS) komunikujúcich protokolom SIA IP do PCO 1Box® a ich zobrazenie obsluhe PCO.

Software je určený iba pre prevádzkovateľov monitorovacej technológie PCO 1Box®.

Špecifikácia Služieb 1Box SIA:

  • Driver poskytujeme v 2 verziách: Driver SIA Galaxy – umožňujúci príjem z PZTS Galaxy Flex a Galaxy Dimension
  • Driver SIA Jablotron – umožňujúci príjem z PZTS Jablotron JA 100

 

Za poskytované služby 1Box® sia je užívateľ povinný hradiť mesačný poplatok. Pri obidvoch variantoch je však nastavený veľmi výhodný cenový tarif, kde prvých 20 pripojených ústrední je ZDARMA.

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848