• Sieť NSG – riešenie pre internetovú komunikáciu (LAN/WAN) a pre prenosy v GSM sieťach (GPRS/UMTS/LTE/SMS).

NSG sieť v sebe združuje všetky komunikačné trasy založené na internete a mobilných sieťach. Do tejto siete dodáva NAM system komunikátory vlastnej produkcie.  Výnimočnosť spočíva v tom, že všetky dáta sú prenášané z komunikátorov na Technologické centrum NAM a následne odovzdávané monitorovacím dispečingom. Všetko pracuje v non-stop režime prevádzkového dohľadu a technickej podpory.

  • Telefónna karta TF 98P – príjem správ po verejnej telefónnej sieti.

Pre komunikáciu z objektov vybavených zabezpečovacím systémom pripojeným na telefónnu linku je určená telefónna karta TF 98P. Toto zariadenie prijíma všetky bežné komunikačné formáty (4+2, CID atď.).

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848