konateľ spoločnosti,
vedúci technickej podpory

E-mail:
mail_Stiskal_SK

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848