Riešenie pre priemyselné areály

V priemyselných a výrobných areáloch sa vykonávajú preventívne obchôdzky zamerané na stráženie bezpečnosti areálu a výskyt nežiaducich osôb. Strážna služba sleduje najmä pohyb nákladných a osobných vozidiel, napadnutie objektu a pohyb podozrivých osôb. U rizikových miest vzniku požiaru alebo miest, kde sa skladujú nebezpečné látky, výbušniny a horľaviny sa inštalujú požiarne a zabezpečovacie signalizácie, ktoré sú monitorované strážnou službou.

Dodávame technológie, ktoré chránia majetok a zdravie osôb proti zbytočným škodám. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe jej vzniku alebo jej úplne zabrániť. Dispečeri alebo ochranka, ktorí sa starajú o bezpečnosť areálu, získavajú okamžité hlásenie o napadnutí objektu, hlásenie o vzniku požiaru a úniku plynu a nebezpečných látok.

Majte situáciu pod kontrolou. Využite výnimočné možnosti, ktoré ponúka naše dohľadové a prijímacie centrum, komunikátory a GPS jednotky pre sledovanie vozidiel.

Uľahčite si prácu využitím technológie pre priemyselné areály

  • Využite výhody zariadení diaľkového prenosu. Slúži k automatickému prenosu informácií o stave objektov zabezpečených protipožiarnymi poplachovými systémami EPS na pracovisko dispečera. Požiarne hlásiče hlásia do systému 1Box nielen v akom objekte začalo horieť, ale aj z akej miestnosti a z akého snímača hlásenie o požiari prišlo. Dispečer, ktorý diaľkovo kontroluje stav objektov a zariadení napojených na pult centrálnej ochranyzískava cenné minúty naviac, ktoré chránia životy a majetok.
  • Zlepšite ochranu areálu proti vniknutiu nepovolaných osôb. Vďaka monitorovaciemu systému 1Box bude váš objekt 24 hodín denne pod kontrolou ochrany, ktorá môže pohyb nežiaducich osôb okamžite riešiť. Vďaka SMS správam posielaným zo zabezpečovacích systémov alebo pozeraním videa z kamerových systémov napojených na objekt, si jednoducho a rýchlo skontrolujete aktuálny stav objektu.
  • Riaďte na diaľku osvetlenie a dodávky tepla (zapínanie a vypínanie osvetlenia, hlásenie poruchových stavov a identifikácia vstupov do rozvádzačov, meranie spotreby energií jednotlivých objektov, monitorovanie kritických stavov kotolní). Znížite náklady na spotrebu elektriny a tepla, viete o poruchách osvetlenia a máte ich pod kontrolou.

  • Vďaka GPS magnetickým alebo Plug & Play jednotkám dokážete monitorovať pohyb vozidiel a prácu strojov v rámci priemyselného areálu. Nie je potrebné ich inštalovať pod kapotu vozidla, sú prenosné. Sledujte efektivitu využitia strojov a manipulačnej techniky. Magnetická jednotka je vybavená silným magnetom a je možné ju umiestniť v rámci vozidla takmer kamkoľvek aj na podvozok. Je odolná voči nárazom a poškodeniu; je taktiež vodeodolná. Sledujte pohyb cudzích vozidiel v areáli. 
  • Sledujte pohyb nebezpečných látok (prevoz výbušnín a ďalších) a vytvárajte výkazy o pohybe vozidiel. Monitorujte pohyb vagónov prevážajúcich materiál a tovar do miesta vášho odberateľa. Predíďte zmluvným sankciám za oneskorené dodanie.
  • Strážte únik nebezpečných kvapalín, olejov. Dokážte Ministerstvu životného prostredia, že neohrozujete životné prostredie.

Vybrané produkty pre priemyselné areály

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848