Riešenie pre živnostníkov

Drobní podnikatelia majú väčšinou málo času. Veľa vecí riešia svojpomocne a keď majú priniesť účtovníčke podklady pre účtovníctvo, zháňajú ich na poslednú chvíľu.

Krádež ich auta, nevyhnutného prostriedku pre zaistenie činnosti firmy, pre nich predstavuje obrovskú prekážku v ďalšej činnosti. Potrebujú zjednodušiť život automatickou tvorbou knihy jázd.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848