Riešenie pre priemyselné areály

V priemyselných a výrobných areáloch sa vykonávajú preventívne obchôdzky zamerané na stráženie bezpečnosti areálu a výskyt nežiaducich osôb. Strážna služba sleduje najmä pohyb nákladných a osobných vozidiel, napadnutie objektu a pohyb podozrivých osôb. U rizikových miest vzniku požiaru alebo miest, kde sa skladujú nebezpečné látky, výbušniny a horľaviny sa inštalujú požiarne a zabezpečovacie signalizácie, ktoré sú monitorované strážnou službou.

Dodávame technológie, ktoré chránia majetok a zdravie osôb proti zbytočným škodám. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe jej vzniku alebo jej úplne zabrániť. Dispečeri alebo ochranka, ktorí sa starajú o bezpečnosť areálu, získavajú okamžité hlásenie o napadnutí objektu, hlásenie o vzniku požiaru a úniku plynu a nebezpečných látok.

Majte situáciu pod kontrolou. Využite výnimočné možnosti, ktoré ponúka naše dohľadové a prijímacie centrum, komunikátory a GPS jednotky pre sledovanie vozidiel.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848