Riešenie pre nemocnice

Vedenie nemocnice musí zaistiť bezproblémový chod zdravotníckeho zariadenia s obmedzenými finančnými prostriedkami. Aby nemocnica získala povesť kvalitného poskytovateľa zdravotníckych služieb, potrebuje každý rok investovať nemalé čiastky do moderných prístrojov, vybavenia a budov.

Pri poskytovaní kompletnej lekárskej starostlivosti dochádza často k neočakávaným udalostiam, kedy je ohrozené bezpečie personálu a pacientov. Nemocnica musí zaistiť bezpečné prostredie pre poskytovanie liečby a možné riziká znížiť na minimum.

Dodávame technológie, ktoré znižujú náklady na zaistenie nemocničnej starostlivostibránia vzniku zbytočných škôd na majetku a zdraví osôb. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe ich vzniku alebo im úplne zabrániť.

 

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848