Riešenie pre hasičov

Hasiči musia zaistiť bezpečie osôb a majetku. Dispečeri hasičského záchranného zboru a hasičské jednotky potrebujú získať okamžité informácie o:

  • vzniku požiaru alebo závažnej havárii na objekte
  • úniku nebezpečných látok a kvapalín
  • zvýšení hladiny riek a vodných tokov a ďalších monitorovaných stavoch.

Všetky zložky hasičov potrebujú riešiť čo najrýchlejšiu koordináciu pri hasení požiaru, aby zabránili jeho šíreniu a minimalizovali škody.

Dodávame technológie, ktoré bránia vzniku zbytočných škôd na majetku a zdraví osôb. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe ich vzniku alebo im úplne zabrániť.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848