Riešenie pre firmy

Majitelia firiem sa snažia podnikať tak, aby mali čo najnižšie náklady a dokázali vytvárať zisk. Ponúkame základný nástroj každého manažéra – efektívny systém, ktorý umožňuje rýchlo vyhodnotiť prácu zamestnancov a vyťaženie firemných vozidiel. Prehľadné štatistiky a denné reporty sú ideálnym nástrojom pre optimalizáciu práce a procesov.

Veľká časť majetku firiem sa nachádza v budovách, v ktorých podnikajú. Požiar objektu, vlámanie alebo krádež tovaru a materiálu majú pre vlastníkov firiem často likvidačné následky.

Dodávame technológie, ktoré bránia vzniku zbytočných škôd na majetku a zdraví osôb. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe jej vzniku alebo  jej úplne zabrániť.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848