PRÍKLADY MOŽNEJ INTEGRÁCIE DÁT Z JEDNOTKY ONI SYSTEM

  • Optimalizácia dopravy v spolupráci s firmou Rinkai – prepočet optimálnej trasy rozvozu tovaru podľa počtu áut, druhu nákladu, jeho vlastností, váhy a miest nakládky a vykládky.
  • Navigácia ako terminál dochádzkového systému – zákazník má v autách navigáciu Garmin prepojenú s GPS jednotkou ONI system. V navigácii si navolí príchod do práce (prestávku, odchod) a priloží identifikačný čip vodiča k čítačke zabudovanej vo vozidle. Informácie sa nezobrazujú v našom komunikačnom software, ale v software pre dochádzku zákazníka (RON software, Advent software).
  • Online koordinácia zásahových vozidiel vo vlastnom dispečingu polície. Informácia o prevádzke policajných áut podlieha utajeniu. Polícia uchováva citlivé dáta vo svojom vlastnom systéme.
  • Podklad pre externú fakturáciu služieb – zvoz dreva z lesa. Zákazníkovi sa fakturuje odvoz dreva k píle podľa zistených dát integrovaných do fakturačného systému – kilometre, spotreba pohonných hmôt, čas jazdy a váha nákladu.

  • Riadenie mestského systému dopravy – optimalizácia svetiel semaforov. GPS jednotky nainštalované vo vozidlách posielajú dáta o oneskorení jazdy oproti plánu MHD. V prípade oneskorenia sa posiela informácia na križovatkový radič, ktorý umožní prednostný prejazd vozidla MHD križovatkou.
  • Zobrazenie dát priamo v dispečingu zákazníka (letecká záchranná služba, sanitky, Global Assistance) – zákazník využíva dáta pre rýchlu koordináciu svojich vlastných služieb, zobrazuje ich len vo svojom portáli a pre konkrétny potrebný účel.
  • Riadenie dopravy vnútri podniku – systém pre stráženie neoprávnenej manipulácie s nákladom, nakládky a vykládky nákladu na konkrétnej rampe, pohybu cudzích áut v rámci podnikového areálu (kde vodič bol, ako dlho tam stál).

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848