Osvedčenie o ekologickom nakladaní s elektronickým odpadom

osvědčení REMA

Osvedčenie REMA Battery

Spoločnosť NAM system, a.s. spĺňa pravidlá ekologického nakladania s prenosnými batériami a akumulátormi a chránia tak životné prostredie.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848