Funkcia Zóny umožňuje doplnkové sledovanie pohybu vozidiel vo vopred určenej oblasti. Zóna môže mať ľubovoľný tvar a veľkosť. Ku každej zóne môžete nastaviť individuálne pravidlá a prijímať  SMS a e-maily o vjazde vozidla do zóny, výjazde a rýchlosti v zóne.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848