Monitorovanie kamiónov a nákladnej prepravy

Majitelia firiem s kamiónovou a nákladnou prepravou riešia situáciu, kedy na jednej strane sú náklady na prevoz vozidiel, ich nákup a opotrebenie a na druhej zisky, ktoré plynú z dohodnutých prepravných zákaziek.

Snažia sa znížiť náklady, optimalizovať trasy áut a ich vyťaženie. Potrebujú mať k dispozícii podklady pre cenotvorbu. Je cena, ktorú za prepravu vyčíslili, dostatočná? Nie sú v strate?

Môžu zaručiť bezpečnosť prepravovaného nákladu? Nekradnú im zamestnanci naftu? Potrebuje auto servisnú prehliadku?

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848