Monitorovanie stavebných strojov

Majitelia firiem využívajúci stavebné stroje a stavbyvedúcich môžu pomocou GPS jednotky ONI system a aplikácie Vyťaženie stroja:

  • zistiť aktuálnu i historickú polohu stavebných strojov, miesto výkonu práce, odpracované hodiny, jednotlivé jazdy.
  • zobraziť stav v akom sa stroj nachádzal (iba zapnutý kľúč, motor bežal na voľnobeh, stroj pracoval na jednom mieste, stroj bol prevážaný na iné pracovisko) a čas, ako dlho stav trval.
  • kontrolovať spotrebu paliva a dostávať upozornenia v prípade krádeže, znížiť riziko odcudzenia alebo zneužitia stroja.
  • spracovávať reporty o používaní stavebných strojov a optimalizovať ich využitie, viesť knihu jázd pre rozúčtovanie nákladov na jednotlivých zákazkách.
  • chrániť stroje proti krádeži. Zvláštnou funkciou ONI systemu je stráženie stroja aj vo vypnutom stave. Pokiaľ stroj niekto naloží a preváža ho, zaznamená sa trasa prevozu. Pokiaľ niekto stroj naštartuje, neidentifikuje sa alebo opustí definovanú zónu pre pohyb stroja, vyvolá automaticky poplach.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848