Komunikátory pre stráženie objektov a prenos dát

Ponúkame komunikačné zariadenia, ktoré zaisťujú rýchly a bezpečný prenos informácií z ústredne stráženého objektu na dispečing pultu centralizovanej ochrany. Máme riešenie pre všetky komunikačné trasy a všetky typy objektov. Vďaka vlastnému vývoju dokážeme pružne reagovať na potreby zákazníkov. Zariadenia spĺňajú bezpečnostné normy a sú schválené Hasičským záchranným zborom.

Oblasti využitia:

  • Zabezpečovacie systémy – špeciálne vyvinuté komunikátory REGGAE a SAMBA, ktoré pripoja až 99 % bežne dostupných PZTS ústrední. Obsahujú pevné vstupy, výstupy a dátové linky (RS 232/485, WIEGAND, DALLAS). Podporujú bežne využívané prenosové trasy alebo ich kombinácie (GSM-GPRS/SMS, privátne rádio, LAN, VTS).
  • Požiarne systémy – Zariadenie Diaľkového Prenosu ZDP REGGAE podporujú dátovú komunikáciu s väčšinou požiarnych ústrední. Zariadenia majú pevné vstupy a komunikačné linky (RS232/485) pre prenos podrobných informácií z ústredne. Komunikácia prebieha GSM (GPRS/SMS), rádiovou sieťou alebo ich kombináciou.
  • Prístupové a dochádzkové systémy – komunikátory REGGAE v kombinácii s čítačkami (WIEGAND, DALLAS) pre jednoduché aplikácie zberu dát a riadenie prístupov do objektov. Komunikácia prebieha v GSM sieťach.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848