Komunikačné riešenie

Komunikačné riešenie pre prenos a príjem dát po telefónnych linkách, internete, v GSM sieťach, na privátnych rádiových frekvenciách.

Správy z objektov je možné prenášať na monitorovací dispečing nasledujúcimi systémami:

  • Rádiová sieť GLOBAL a GLOBAL 2 – unikátny bunkový komunikačný systém na  frekvenciách 400 – 470 MHz.

Privátna rádiová sieť GLOBAL sa skladá zo Zberných staníc (retranslácia), ktoré sú rozmiestené ako vzájomne komunikujúce bunky v oblasti, ktorú je potrebné pokryť rádiovým signálom. Sieť GLOBAL2 je určená pre rozsiahle aglomerácie s rádovo mnohými tisícami objektov. Privátne rádiové siete sú výbornou alternatívou k GSM sieťam a pre objekty s vysokými rizikami.

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848