INTEGRÁCIA DÁT Z GPS JEDNOTKY VO VOZIDLE

Dáta získané z GPS jednotky ONI system môžu slúžiť nielen k prehľadom o jazdách, správaní vodičov, úspore nákladov a strážení vozidiel, ale i k ďalšiemu využitiu dát vo firemnom IT systéme.

Rad firemných informačných systémov definuje jednotný formát dát ako integračný protokol. ONI system umožňuje prevádzať dáta buď vo formáte API, XML kódu, alebo ako plain text. Po prevode dát ich zákazníci vo svojich IS sami spracovávajú a získavajú nové možnosti využitia pre organizáciu chodu firmy a zamestnancov.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848