Pre prihlásenie do administračného rozhrania rádiovej siete G2B, Global II Bratislava kliknite na odkaz tu.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848