DÁTOVÁ PREVÁDZKA, KTORÁ JE BEZPEČNÁ

Chcete mať istotu, že vaše informácie nikto nezneužije?

Neradi by ste investovali desiatky tisíc do zálohovania dát?

Využite služby NAM system v zabezpečenom a vysoko dostupnom dátovom centre.

  • Dátová prevádzka je úsporná a to ako objemom prenesených dát, tak nákladmi na prevádzku.
  • Prenos dát z komunikátorov do pultu prebieha šifrovane zabezpečenými komunikačnými trasami, ktoré sú nepretržite monitorované.
  • V dátovom centre využívame moderné nástroje virtualizácie, preto sme schopní garantovať vysokú dostupnosť serverov a jednotlivých systémov.
  • Dáta, ktoré sa prenášajú cez technologické centrum NAM system, sú takisto chránené proti zneužitiu a krádeži. Celý priestor dátového centra je monitorovaný, má zdvojené podlahy, plynové stabilné hasiace zariadenie, klimatizáciu s dôrazom na freecooling, redundantné záložné zdroje napájania vrátane agregátu s plne automatickou prevádzkou a dva nezávislé napájacie okruhy s viacúrovňovou prepäťovou ochranou.

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848