Certifikát zhody pre monitorovaciu technológiu 1BOX®

Certifikát pre monitorovací systém 1Box

Spoločnosť NAM system, a.s. získala pre svoju technológiu 1Box® osvedčenie o splnení normy ČSN EN 50 518:2020 pre prevádzku dohľadových a poplachových prijímacích centier.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848