Certifikát Ministerstva dopravy E8 o homologácii GPS jednotky ONI system

Certifikát schválení typu E8

Certifikát MD E8.pdf

GPS jednotka ONI system získala osvedčenie o homologácii zariadenia vydanej laboratóriami v SR. Ministerstvo dopravy schválilo uvedenie výrobku na trh ako súčasť a príslušenstvo motorového vozidla.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848