Autorské práva

Meno spoločnosti a všetky logotypy aj ostatné materiály a informácie, ktoré možno získať zo stránok www.nam.sk, podliehajú autorským právam, prípadne sú inou formou duševného vlastníctva spoločnosti NAM Slovakia s.r.o.

NAM Slovakia s.r.o. súhlasí s tým, aby spolupracujúce subjekty používali logo NAM Slovakia s.r.o. v nasledujúcich prípadoch:

  • Logo NAM Slovakia s.r.o. môže byť použité na webových stránkach alebo oficiálnych dokumentoch subjektu spolupracujúceho s NAM Slovakia s.r.o. Musí byť jasné, že subjekt vystupuje ako samostatná osoba. Nesmie byť vyvolaný pocit, že subjekt vystupuje ako NAM Slovakia s.r.o.
  • Logo NAM Slovakia s.r.o. musí byť používané v súlade s grafickým manuálom loga NAM Slovakia s.r.o.
  • Logo NAM Slovakia s.r.o. nesmie byť použité na reklamných materiáloch, publikáciách, printových médiách a webových prezentáciách bez písomného súhlasu NAM Slovakia s.r.o.

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848