Ďalším nepríjemným problémom, ktorý musia majitelia firiem riešiť, je krádež paliva. ONI system poskytuje rozsiahle štatistiky o využití a práci stavebných a poľnohospodárskych strojov a ekonomike prevádzky, na základe ktorých môžete optimalizovať využitie a prevádzku vozidiel. Nielen, že minimalizujete zbytočné prestoje, ale pokiaľ sú vozidlá vybavené palivomerom, dokážete odhaliť krádež paliva a následne jej zamedziť.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848