Uľahčite si organizáciu pretekov rally

 • Výrazné zrýchlenie fungovania a koordinácie dispečingu, traťových komisárov a záchranných zložiek pri organizácii rally. Zvýšenie bezpečnosti na trati.
 • Online zobrazenie pohybu súťažiacich i sprievodných vozidiel a osôb (presná identifikácia, kontaktné telefónne čísla). Prehľadná mapa s vyznačením trás rýchlostných skúšok, jednotlivých áut, dôležitých miest na trati a bodov, kde sa pohybujú kľúčové osoby.
 • Automatické zaznamenanie, že vozidlo prešlo štartom alebo cieľom rýchlostnej skúšky. Nie je potrebná obsluha systému vodičom súťažiaceho auta.
 • Monitorovanie plánovaného i neplánovaného zastavenia na trati. Zníženie rizika pre jazdca idúceho za ohrozujúcim vozidlom.
 • Rýchle vyhlásenie ŽLTEJ VLAJKY. Celý proces zaberie menej než 20 sekúnd. Okamžité riešenie problému na trati (havária, nehoda, život ohrozujúca situácia), komunikácia s vodičom vo vozidle, vyslanie najbližšieho traťového komisára. Rýchle vyslanie záchrannej služby v prípade problému, zastavenie pretekov a odoslanie informácie pretekárom v autách, ktoré idú pred existujúcou prekážkou na trati. Dispečer môže označiť ľubovoľné vozidlá, ktorým žltú vlajku vyhlási. Nemusí ju dávať všetkým posádkam. Posádka musí potvrdiť, že žltú vlajku prijala.

CHCETE SA DOZVEDIEŤ VIAC?

Prezrite si ONI system RALLY CZ.pdf

 • Tlačidlá v súťažiacich autách pre privolanie pomoci alebo potvrdenie, že je posádka vozu v poriadku.
 • Vyznačenie zón vyhradených pre divákov do mapy. Zakázané zóny, kde sa nesmie nikto pohybovať. Rýchla koordinácia záchranných zložiek v prípade havárie súťažiaceho vozidla v diváckej zóne.
 • Posilnenie GPS signálu rádiovým signálom. Jednotky inštalované vo vozidlách posielajú informácie aj z miest, kde je GPS signál nedostupný. Komunikujú rádiovým kanálom cez privátnu rádiovú sieť.
 • Servisný technik pri štarte a servisnej kontrole rýchlo a jednoducho overí, či je jednotka vo vozidle funkčná a posiela dáta.
 • GPS jednotky ONI system pre zoznamovacie, testovacie jazdy. Všetci jazdci a ich navigátori majú právo si pred pretekom niekoľkokrát trať prejsť. Posádky vozov jazdia v bežnej cestnej prevádzke a musia dodržať jej predpisy a bezpečie obyvateľov. Organizátori rally kontrolujú dáta z GPS jednotiek zistené počas testovacích jázd. Pokiaľ posádky predpisy nerešpektujú, dostanú vysoké pokuty a penále.
 • NONSTOP dohľad dispečingu ONI system na funkčnosť systému počas pretekov rally.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848