Riešenie pre mesto

Mesto chráni obecný majetok a stará sa o bezpečie obyvateľov. Zástupcovia mesta a bezpečnostné zložky potrebujú získať okamžité informácie o:

  • vandalizme
  • neoprávnenom vniknutí do mestského objektu
  • pohybe nepovolaných osôb
  • osobách ohrozených na zdraví

Každý rok sa rieši otázka, ako zachovať vyrovnaný rozpočet mesta a pritom zaistiť všetky služby pre občanov na čo najvyššej úrovni. Pomáhame mestu znižovať náklady na:

  • zvoz komunálneho odpadu
  • zaistenie verejného osvetlenia
  • fungovanie technických služieb
  • zaistenie bezpečnosti políciou a požiarnym hasičským zborom

Dodávame technológie, ktoré bránia vzniku zbytočných škôd na majetku a zdraví osôb. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe jej vzniku alebo jej úplne zabrániť.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848