Osvedčenie EKO-KOM

Osvědčení EKO-KOM

Osvedčenie EKO-KOM

Podieľame sa na jednom z najväčších environmentálnych projektov v Českej republike – na prevádzke systému triedenia a recyklácie obalových odpadov pod hlavičkou spoločnosti EKO-KOM.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848