Spoľahlivosť funkcie ONI systemu „havária“ je pravidelne preverovaná pri zabezpečení pretekov rally. S touto funkciou dokážeme analyzovať haváriu a jej závažnosť. Prehľadné reporty pre manažérov ihneď odhalia potenciálne zneužívanie vozidiel alebo krádež paliva.

Napojenie na zbernicu vozidla (CAN a FMS) vám poskytne presné informácie o dĺžke jazdy, stave tachometra pred a po jazde, množstve paliva v nádrži pred, počas a na konci jazdy.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848