GPS a rádiové jednotky do áut

ONI system jednotky nie sú iba jednoduchým hardwarom, ale riešením pre individuálne potreby klientov. Každá jednotka má svoje špecifické výhody a jej správna aplikácia vedie k optimalizácii správy vozového parku, dlhodobému zníženiu nákladov a k zlepšeniu správania vodičov. Informácie „plynúce“ z jednotky sú denne spracovávané a poskytované užívateľom ako prehľadné reporty na portáli ONI system.

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848