Dohľad technológií

Dohliadame na bezporuchový chod našich produktov!

Dodávané monitorovacie technológie strážia objekty 24 hodín, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Preto naši odborníci Dohľadového centra tieto systémy trvalo monitorujú a poskytujú tak našim zákazníkom pevné prevádzkové zázemie.

Prostredníctvom dohľadového software Zabbix strážime fungovanie všetkých prvkov monitorovacieho systému (stav databázy, stav hardware, spustené služby atď.) a prenosov dát. Vzniknuté poruchy sú automaticky detekované a odovzdávané na Dohľadové centrum. Technici Dohľadového centra majú k dispozícii postupy k ich okamžitému vyriešeniu.

 

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848