Riešenie pre nemocnice

Vedenie nemocnice musí zaistiť bezproblémový chod zdravotníckeho zariadenia s obmedzenými finančnými prostriedkami. Aby nemocnica získala povesť kvalitného poskytovateľa zdravotníckych služieb, potrebuje každý rok investovať nemalé čiastky do moderných prístrojov, vybavenia a budov.

Pri poskytovaní kompletnej lekárskej starostlivosti dochádza často k neočakávaným udalostiam, kedy je ohrozené bezpečie personálu a pacientov. Nemocnica musí zaistiť bezpečné prostredie pre poskytovanie liečby a možné riziká znížiť na minimum.

Dodávame technológie, ktoré znižujú náklady na zaistenie nemocničnej starostlivostibránia vzniku zbytočných škôd na majetku a zdraví osôb. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe ich vzniku alebo im úplne zabrániť.

 

 

Znížte náklady na prevádzku nemocnice, zaistite bezpečie pacientov i personálu

  • Uľahčite si správu a ochranu nemocničného majetku. Prostredníctvom monitorovacieho systému 1Box môže ochrana nemocnice strážiť zabezpečovacie systémy vo všetkých objektoch a riešiť poplachové stavy. Získa okamžitý prehľad o stave sledovaných objektov a histórii riešenia všetkých poplachových udalostí. Ihneď vie o pohybe nežiaducich osôb v zakázaných miestach. Môže tak zabrániť krádežiam (liekov, zdravotníckeho materiálu a pod.) alebo vstupom neoprávnených osôb.
  • Strážte vznik požiaru – vďaka požiarnym systémom napojených na pult centrálnej ochrany okamžite viete, v ktorej miestnosti horí. Ochranka areálu dokáže situáciu ihneď lokalizovať a môže ju vyriešiť do niekoľkých desiatok sekúnd.
  • Znížte náklady na spotrebu elektriny. Využite diaľkové riadenie chodu technológií a verejného osvetlenia (zapínanie, vypínanie, hlásenie poruchových stavov). Viete o poruchách zariadení a máte ich pod kontrolou.
  • Majte pod kontrolou únik kvapalín, plynov alebo prekročenú vlhkosť v priestoroch nemocnice. Snímače napojené na komunikátory a pult centrálnej ochrany 1Box upozornia na prekročenie hraničných stavov. Dohodnite rýchlu nápravu. Zabránite vzniku väčších škôd. 

  • Monitorujte referentské vozidlá nemocnice GPS jednotkami. Majte prehľad o ich aktuálnej polohe, jazdách a vodičoch. Generujte automatickú knihu jázd a majte svoj vozový park pod kontrolou.
  • Zrýchlite komunikáciu medzi záchrankou, lekármi a dispečingomGPS jednotky ONI system umiestené v sanitkách a záchranných vozoch posielajú informácie o svojej polohe a trase jazdy. Dispečer vidí, kde sa jednotlivé vozy nachádzajú, kam idú a kedy na miesto dorazia. Na diaľku koordinuje pohyb vozidiel v teréne. Vybavte vozidlá navigáciami, ktoré sú prepojené s GPS jednotkou. Dispečer dokáže do navigácie poslať GPS súradnice miesta, kde je potrebný zdravotnícky zákrok. Požiadavku na výjazd posiela priamo z webového portálu ONI system.
  • Starajte sa o bezpečie pacientov, ktorí potrebujú väčšiu starostlivosť. Využite bezdrôtové tlačidlá, ktorá pacientom umožnia v prípade potreby privolať pomoc.
  • Chráňte svojich zamestnancov. Fyzické útoky zo strany pacientov nie sú v dnešnej dobe v nemocniciach výnimkou. Umožnite personálu privolať si pomocou tiesňových tlačidiel pomoc v prípade napadnutia.

Vybrané produkty pre nemocnice

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848