Riešenie pre hasičov

Hasiči musia zaistiť bezpečie osôb a majetku. Dispečeri hasičského záchranného zboru a hasičské jednotky potrebujú získať okamžité informácie o:

  • vzniku požiaru alebo závažnej havárii na objekte
  • úniku nebezpečných látok a kvapalín
  • zvýšení hladiny riek a vodných tokov a ďalších monitorovaných stavoch.

Všetky zložky hasičov potrebujú riešiť čo najrýchlejšiu koordináciu pri hasení požiaru, aby zabránili jeho šíreniu a minimalizovali škody.

Dodávame technológie, ktoré bránia vzniku zbytočných škôd na majetku a zdraví osôb. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe ich vzniku alebo im úplne zabrániť.

Zjednodušte si prácu využitím technológie pre hasičov

  • Ponúkame zariadenie diaľkového prenosu. Slúži k automatickému prenosu informácií o stave objektov zabezpečených protipožiarnymi poplachovými systémami EPS do miesta, odkiaľ je organizovaný zásah. Naše zariadenia sú kompatibilné s väčšinou dodávaných EPS systémov.
  • Požiarne hlásiče umiestené v objektoch sú napojené na pult centrálnej ochrany. Vznik požiaru je ohlásený hlásičom požiaru v okamihu jeho vzniku. Skracuje sa doba reakcie. Hasičský záchranný zbor reaguje skôr než je požiar telefonicky oznámený náhodným okoloidúcim. Dispečer hasičského záchranného zboru získava cenné minúty naviac, ktoré chránia životy a majetok.
  • PCO 1Box® slúži pre príjem a zobrazenie správ z objektov. Špeciálne vyvinutý komunikátor REGGAE eps DATA zbiera z požiarnej ústredne dáta získané z jednotlivých miestností, hlásičov a napojených snímačov a posiela ich do dispečerského software NET-G.
  • Hlásenie o vzniku požiaru a poruche zariadenia vieme rozdeľovať na dva monitorovacie dispečingy. Dispečer hasičov tak rieši iba požiare a o technické poruchy sa stará zazmluvnený technický dispečing.

  • Naše zariadenia spĺňajú predpisy na úseku požiarnej ochrany. Dodávame prehlásenie o zhode našich a zahraničných použitých komponentov, skúšobné výsledky z laboratórií o bezpečnosti zariadení a elektromagnetickej kompatibilite. Systém bol certifikovaný Generálnym riaditeľstvom hasičského záchranného zboru Českej republiky a spĺňa normy pre požiarnu bezpečnosť.
  • GPS jednotky ONI system umiestené v jednotlivých hasičských vozoch posielajú informácie o rozmiestení požiarnej techniky. Dispečer vidí, kde sa jednotlivé vozy nachádzajú, kam idú a kedy do miesta dorazia. Môže na diaľku koordinovať hasičské vozy v teréne. Vďaka prepojeniu navigácie a GPS jednotky môže do vozidla posielať GPS súradnice o mieste vzniku požiaru alebo ohrozenia.
  • Do PCO 1Box sa dajú prenášať nielen dáta z EPS systémov, ale i z iných komunikačných snímačov a zariadení. Zariadenie sa dá využiť pre sledovanie rôznych život ohrozujúcich situácií. Pomocou pripojených snímačov sa sleduje únik nebezpečných látok a kvapalín alebo zvýšenie hladiny vodných tokov nad určenú úroveň. Dispečer môže informácie použiť pre vyhlásenie krízových stavov a včasnú koordináciu záchranných zložiek. 

Vybrané produkty pre hasičov

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848