GDPR

 

Na základe GDPR, ktoré nadobudlo účinnosť 25. 5. 2018, sme povinný vás informovať o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými dátami. V tento deň všetci (teda aj Vy), kto na území Európskej únie nakladajú s osobnými údajmi, by mali Nariadenie plniť pri akejkoľvek svojej činnosti s osobnými údajmi.

ČO JE TO GDPR?

GDPR je jedným z často skloňovaných slov dneška. GDPR znamená skratku pre General Data Protection Regulation alebo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie, ako sme ho definovali v predchádzajúcej vete, a GDPR sú teda jedno a to isté.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?

Vo vzťahu k produktom a službám spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. je významné, kto je tzv. prevádzkovateľ vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. získa pri spolupráci s vami (teda tým, že užívate naše služby a produkty). Podľa Nariadenia je prevádzkovateľom ten, kto určil účely a prostriedky nakladania s osobnými údajmi. Viac informácii nájdete v:

GDPR – vysvetlenie pojmov.pdf

GDPR – povinnosti prevádzkovateľa.pdf

 

KEDY STE PREVÁDZKOVATEĽ?

Pokiaľ ide o väčšinu osobných údajov, ste prevádzkovateľom vy, pretože vy ste rozhodli, že budete osobné údaje odovzdávať spoločnosti NAM system, a.s. Aby sme Vám pomohli splniť Vaše povinnosti, pripravili sme pre Vás súbor obecných informácii a tiež podrobnejšiu dokumentáciu k našim jednotlivým produktom podľa Nariadenia:

Pokiaľ používate nižšie vymenované produkty divízie NAM technology (PCO), musíte sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť na www.namtechnology.sk/gdpr:

GDPR – dokumentácia k systému HelpLivi
GDPR – dokumentácia k systému 1Box/NET-G
GDPR – dokumentácia k systému 1Box cloud
GDPR – dokumentácia k prenosovému systému NSG
GDPR – dokumentácia k zariadeniu TICK tracker

Pokiaľ využívate GPS a rádiové monitorovanie objektov divízie ONI system, pozrite sa na www.onisystem.cz

Ak potrebujete s nami uzatvoriť Zmluvu o spracúvaní osobných údajov v ONI system, stiahnite si jej elektronicky podpísaný návrh tu:  Zmluva o spracúvaní osobných údajov NAM system.pdfNávrh zmluvy buď podpíšte elektronickým podpisom alebo si zmluvu vytlačte a podpíšte. Zároveň si môžete stiahnuť aj Pravidlá ochrany osobných údajov ONI system.pdf, ktoré sú Prílohou 1 tejto zmluvy.

KEDY JE PREVÁDZKOVATEĽOM NAM SLOVAKIA S.R.O.?

Sú však prípady, kedy je prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. Je tomu, pokiaľ ide o osobné údaje identifikujúce Vás ako stranu zmluvy či zákazníka spoločnosti NAM Slovakia s.r.o., Vaše kontaktné, fakturačné, platobné a dodacie údaje, údaje o tovare a poskytovaných službách a Vašej platobnej histórii. Vo vzťahu k týmto údajom je prevádzkovateľom spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. Ako spoločnosť s týmito osobnými údajmi nakladá a ako ich chráni, je popísané tu:

GDPR – Informácie dotknutej osoby – NAM Slovakia s.r.o.pdf

GDPR – Zásady zpracování osobních údajů NAM Slovakia.pdf

ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobou pre ochranu osobných údajov.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Ing. Pavel Tač
e-mail: info@nam.cz

UPOZORNENIE

Akékoľvek uvedené dokumenty vychádzajú zo stavu legislatívy a výkladových stanovísk známych v dobe ich vydania (Máj 2018). Niektoré dôležité právne predpisy v tejto oblasti existujú len v návrhoch (Nariadenie ePrivacy). Tie môžu priniesť nové povinnosti, alebo naopak existujúce povinnosti zmierniť. Rovnako tak výkladové stanoviská podliehajú neustálemu upresňovaniu a zmenám. Ide o živý a pomerne komplikovaný systém. Aj cez akúkoľvek snahu po presnosti a správnosti, môže budúci vývoj ukázať, že niektoré dokumenty bude potrebné prepracovať. Rovnako tak právne predpisy sú len obecné a k ich naplneniu vedie mnoho ciest, môžu byť všetky správne. Nepodliehajte, prosím, pocitu, že to, že niekde inde, GDPR zavádzajú inak, alebo prostredníctvom iných postupov a dokumentov, znamená, že Vy to robíte zle. GDPR nestanoví až na výnimky žiadne procesy, ako ich vykonávať – teda ako vykonať súpis údajov, popis zapracovania analýzu rizík atď. Dôležité je nepodľahnúť pocitu, že lepšie je nerobiť nič. V prípade kontroly zo strany úradov budú najprísnejšie postihované práve prípady nečinnosti.

MÁM OTÁZKU OHĽADNE GDPR ALEBO ŽIADAM O ZMENU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tu môžete uplatniť svoje práva (napr. odvolanie súhlasu či námietku), alebo vzniesť dotazy a pripomienky. Prosím vyplňte nasledujúce informácie:

 

  Meno a priezvisko *

  Názov firmy *

  Adresa *

  Váš email *

  Telefón *

  Do poznámky napíšte, čo konkrétne chcete so spracúvávanými osobnými údajmi vykonať:
  - uplatnenie práva na prístup
  - uplatnenie práva na prenositeľnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
  - vzniesť námietky proti spracúvaniu
  - uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  - uplatnenie práva na výmaz osobných údajov
  - odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
  - iné
   

  Vami poskytnuté osobné údaje použijeme len k vybaveniu Vašej žiadosti. Budeme ich uchovávať po dobu nevyhnutnú k preukázaniu reakcie na Vašu žiadosť. Viac informácii nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov pre obchodných partnerov a ďalšie osoby.
   

  Obrázok s textom

  captcha

  Opíšte prosím text z obrázku

  Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.


   

   

  Kontaktujte nás

  Dispečing
  ONI system
  (+421) 650 540 062

  Dohľad
  NAM®technology
  (+421) 902 596 848