Riešenie pre firmy

Majitelia firiem sa snažia podnikať tak, aby mali čo najnižšie náklady a dokázali vytvárať zisk. Ponúkame základný nástroj každého manažéra – efektívny systém, ktorý umožňuje rýchlo vyhodnotiť prácu zamestnancov a vyťaženie firemných vozidiel. Prehľadné štatistiky a denné reporty sú ideálnym nástrojom pre optimalizáciu práce a procesov.

Veľká časť majetku firiem sa nachádza v budovách, v ktorých podnikajú. Požiar objektu, vlámanie alebo krádež tovaru a materiálu majú pre vlastníkov firiem často likvidačné následky.

Dodávame technológie, ktoré bránia vzniku zbytočných škôd na majetku a zdraví osôb. Umožňujú rýchlo reagovať na situáciu v dobe jej vzniku alebo  jej úplne zabrániť.

Majte pokojný spánok. Uľahčite si riadenie firmy a zamestnancov

Ponúkame vlastný hardware a software, ktorý zlepšuje riadenie firmy a chráni majetok a zdravie osôb pred zbytočnými škodami.

 Používajte GPS a rádiové jednotky do áut.

 • Identifikujte vodičov vozidiel – pomocou čipov jednotlivých vodičov vždy presne viete, ktorý vodič auto šoféroval, kam a kade šiel a ako sa k vozidlu správal.
 • Majte pod kontrolou prácu vodiča, počet najazdených kilometrov jeho auta, dobu strávenú cestovaním alebo prejazdmi. Nastavte mu povolené a zakázané oblasti, kde sa môže pohybovať. Monitorujte vjazd a výjazd z oblastí do oblastí.
 • Používajú vodiči auto k súkromným jazdám? Odlíšte pomocou prepínača služobné a súkromné jazdy. Vyúčtujte zamestnancovi náklady na mimopracovné cesty.
 • Znížte náklady na spotrebu a opotrebenie vozidla. Vyhodnoťte Štýl jazdy – mieru agresivity vodiča alebo naopak plynulosť jazdy a vodičovu schopnosť predvídať – pretáčanie motoru, agresívne brzdenie a agresívne rozjazdy.
 • Veďte si automatickú knihu jázd – rýchle spracovanie, schvaľovanie a vyúčtovanie cestovných príkazov pre účtovníctvo.
 • Zvýšte efektivitu a maximálne využitie vozidiel pomocou plánovania trás. Priraďte náklady na prevádzku vozidiel k jednotlivým zákazkám – identifikujte jednotlivé jazdy pomocou čísiel zákazky. Prostredníctvom Garmin navigácie prepojenej s GPS jednotkou, posielajte svojim vodičom konkrétne ciele, kam ísť. Určte vodičom body záujmu (POI) pre jednoduchšiu orientáciu v teréne.
 • Zabráňte krádeži firemných áut. GPS jednotka nainštalovaná vo vozidle pošle okamžitú SMS a e-mailové upozornenie pri krádeži auta, kolies, odtiahnutí vozidla alebo nehode na parkovisku. Riešte situáciu v dobe jej vzniku.
 • Získajte detailné informácie o prevádzke vozidla z palubného počítača – presnú spotrebu (napojenie na CANbus) vozidla.

Spolupracujte pri strážení objektov s dodávateľmi bezpečnostných a požiarnych služieb, ktorí používajú naše technológie.

 • Využite výhody zariadení diaľkového prenosu. Slúžia k automatickému prenosu informácií o stave objektov zabezpečených protipožiarnymi poplachovými systémami EPS do miesta, odkiaľ je organizovaný zásah.  Požiarne hlásiče umiestené v objektoch sú napojené na pult centrálnej ochrany. Vznik požiaru je ohlásený hlásičom požiaru v okamihu jeho vzniku. Skracuje sa doba reakcie. Pracovník ochrany hasičského záchranného zboru získava cenné minúty naviac, ktoré chránia životy a majetok.
 • Zlepšite ochranu firemného majetku proti vniknutiu do objektu alebo krádeži tovaru a materiálu. Vďaka monitorovaciemu systému 1Box® bude váš objekt 24 hodín denne pod kontrolou dispečingu, ktorý môže pohyb nežiaducich osôb okamžite riešiť. Nechajte si na objekt napojiť bezpečnostné kamerové systémy, elektronické zabezpečovacie systémy, poplašnú videoverifikáciu alebo elektronické požiarne systémy. Bol výjazd zásahovej skupiny oprávnený? Chcite po svojom dodávateľovi kamerový záznam situácie pred výjazdom a všetku telefonickú komunikáciu, ktorá prebiehala po napadnutí objektu. Neplaťte za zbytočné výjazdy.
 • Chcete mať objekt pod kontrolou kdekoľvek a kedykoľvek? Využite mobilnú aplikáciu MojePCO pre kontrolu objektu pripojeného na pult centrálnej ochrany. Získajte prehľad o poplachových udalostiach, zapnutí alebo vypnutí kódovania objektu, informáciách o poruchách stráženia objektu a záznamoch uskutočnených výjazdov zásahovej jednotky vrátane komentárov operátora dohľadového centra.
 • Zaisťujeme NONSTOP dohľad funkčnosti technológií. Naši partneri môžu mať situáciu pod kontrolou 24/7/365 dní v roku. V prípade výpadku technológie okamžite situáciu riešime.

Vybrané produkty pre firmy

Kontaktujte nás

Dispečing
ONI system
(+421) 650 540 062

Dohľad
NAM®technology
(+421) 902 596 848