(Čeština) GDPR – změna zpracování osobních údajů

 

MÁM OTÁZKU OHĽADNE GDPR ALEBO ŽIADAM O ZMENU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tu môžete uplatniť svoje práva (napr. odvolanie súhlasu či námietku), alebo vzniesť dotazy a pripomienky. Prosím vyplňte nasledujúce informácie:

  Meno a priezvisko *

  Názov firmy *

  Adresa *

  Váš email *

  Telefón *

  Do poznámky napíšte, čo konkrétne chcete so spracúvávanými osobnými údajmi vykonať:
  - uplatnenie práva na prístup
  - uplatnenie práva na prenositeľnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
  - vzniesť námietky proti spracúvaniu
  - uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  - uplatnenie práva na výmaz osobných údajov
  - odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
  - iné
   

  Vami poskytnuté osobné údaje použijeme len k vybaveniu Vašej žiadosti. Budeme ich uchovávať po dobu nevyhnutnú k preukázaniu reakcie na Vašu žiadosť. Viac informácii nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov pre obchodných partnerov a ďalšie osoby.
   

  Obrázok s textom

  captcha

  Opíšte prosím text z obrázku

  Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.


   

   

  GDPR

   

  Na základe GDPR, ktoré nadobudlo účinnosť 25. 5. 2018, sme povinný vás informovať o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými dátami. V tento deň všetci (teda aj Vy), kto na území Európskej únie nakladajú s osobnými údajmi, by mali Nariadenie plniť pri akejkoľvek svojej činnosti s osobnými údajmi.

  ČO JE TO GDPR?

  GDPR je jedným z často skloňovaných slov dneška. GDPR znamená skratku pre General Data Protection Regulation alebo Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  (ďalej len „Nariadenie“). Nariadenie, ako sme ho definovali v predchádzajúcej vete, a GDPR sú teda jedno a to isté.

  KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ?

  Vo vzťahu k produktom a službám spoločnosti NAM Slovakia s.r.o. je významné, kto je tzv. prevádzkovateľ vo vzťahu k osobným údajom, ktoré spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. získa pri spolupráci s vami (teda tým, že užívate naše služby a produkty). Podľa Nariadenia je prevádzkovateľom ten, kto určil účely a prostriedky nakladania s osobnými údajmi. Viac informácii nájdete v:

  GDPR – vysvetlenie pojmov.pdf

  GDPR – povinnosti prevádzkovateľa.pdf

   

  KEDY STE PREVÁDZKOVATEĽ?

  Pokiaľ ide o väčšinu osobných údajov, ste prevádzkovateľom vy, pretože vy ste rozhodli, že budete osobné údaje odovzdávať spoločnosti NAM system, a.s. Aby sme Vám pomohli splniť Vaše povinnosti, pripravili sme pre Vás súbor obecných informácii a tiež podrobnejšiu dokumentáciu k našim jednotlivým produktom podľa Nariadenia:

  Pokiaľ používate nižšie vymenované produkty divízie NAM technology (PCO), musíte sa najskôr zaregistrovať a prihlásiť na www.namtechnology.sk/gdpr:

  GDPR – dokumentácia k systému HelpLivi
  GDPR – dokumentácia k systému 1Box/NET-G
  GDPR – dokumentácia k systému 1Box cloud
  GDPR – dokumentácia k prenosovému systému NSG
  GDPR – dokumentácia k zariadeniu TICK tracker

  Pokiaľ využívate GPS a rádiové monitorovanie objektov divízie ONI system, pozrite sa na www.onisystem.cz

  Ak potrebujete s nami uzatvoriť Zmluvu o spracúvaní osobných údajov v ONI system, stiahnite si jej elektronicky podpísaný návrh tu:  Zmluva o spracúvaní osobných údajov NAM system.pdfNávrh zmluvy buď podpíšte elektronickým podpisom alebo si zmluvu vytlačte a podpíšte. Zároveň si môžete stiahnuť aj Pravidlá ochrany osobných údajov ONI system.pdf, ktoré sú Prílohou 1 tejto zmluvy.

  KEDY JE PREVÁDZKOVATEĽOM NAM SLOVAKIA S.R.O.?

  Sú však prípady, kedy je prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. Je tomu, pokiaľ ide o osobné údaje identifikujúce Vás ako stranu zmluvy či zákazníka spoločnosti NAM Slovakia s.r.o., Vaše kontaktné, fakturačné, platobné a dodacie údaje, údaje o tovare a poskytovaných službách a Vašej platobnej histórii. Vo vzťahu k týmto údajom je prevádzkovateľom spoločnosť NAM Slovakia s.r.o. Ako spoločnosť s týmito osobnými údajmi nakladá a ako ich chráni, je popísané tu:

  GDPR – Informácie dotknutej osoby – NAM Slovakia s.r.o.pdf

  GDPR – Zásady zpracování osobních údajů NAM Slovakia.pdf

  ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobou pre ochranu osobných údajov.
  Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  Ing. Pavel Tač
  e-mail: info@nam.cz

  UPOZORNENIE

  Akékoľvek uvedené dokumenty vychádzajú zo stavu legislatívy a výkladových stanovísk známych v dobe ich vydania (Máj 2018). Niektoré dôležité právne predpisy v tejto oblasti existujú len v návrhoch (Nariadenie ePrivacy). Tie môžu priniesť nové povinnosti, alebo naopak existujúce povinnosti zmierniť. Rovnako tak výkladové stanoviská podliehajú neustálemu upresňovaniu a zmenám. Ide o živý a pomerne komplikovaný systém. Aj cez akúkoľvek snahu po presnosti a správnosti, môže budúci vývoj ukázať, že niektoré dokumenty bude potrebné prepracovať. Rovnako tak právne predpisy sú len obecné a k ich naplneniu vedie mnoho ciest, môžu byť všetky správne. Nepodliehajte, prosím, pocitu, že to, že niekde inde, GDPR zavádzajú inak, alebo prostredníctvom iných postupov a dokumentov, znamená, že Vy to robíte zle. GDPR nestanoví až na výnimky žiadne procesy, ako ich vykonávať – teda ako vykonať súpis údajov, popis zapracovania analýzu rizík atď. Dôležité je nepodľahnúť pocitu, že lepšie je nerobiť nič. V prípade kontroly zo strany úradov budú najprísnejšie postihované práve prípady nečinnosti.

  MÁM OTÁZKU OHĽADNE GDPR ALEBO ŽIADAM O ZMENU SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Tu môžete uplatniť svoje práva (napr. odvolanie súhlasu či námietku), alebo vzniesť dotazy a pripomienky. Prosím vyplňte nasledujúce informácie:

   

   Meno a priezvisko *

   Názov firmy *

   Adresa *

   Váš email *

   Telefón *

   Do poznámky napíšte, čo konkrétne chcete so spracúvávanými osobnými údajmi vykonať:
   - uplatnenie práva na prístup
   - uplatnenie práva na prenositeľnosť osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
   - vzniesť námietky proti spracúvaniu
   - uplatnenie práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov
   - uplatnenie práva na výmaz osobných údajov
   - odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
   - iné
    

   Vami poskytnuté osobné údaje použijeme len k vybaveniu Vašej žiadosti. Budeme ich uchovávať po dobu nevyhnutnú k preukázaniu reakcie na Vašu žiadosť. Viac informácii nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov pre obchodných partnerov a ďalšie osoby.
    

   Obrázok s textom

   captcha

   Opíšte prosím text z obrázku

   Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky spoločnosti Google.


    

    

   Software mojePCO

   Aplikácia pre majiteľov objektov pripojených na pult centrálnej ochrany. Vďaka mojePCO získate jednoduchú a rýchlu kontrolu nad tým, čo sa s vaším objektom deje. To všetko cez PC, ale aj pohodlne cez mobil. Continue reading Software mojePCO

   Prejsť na jednu nádrž až 1700 km? Aj to je možné

   Už 24. septembra 2016 sa pri Mladej Boleslave uskutočnia preteky v úspornej jazdy Škoda Economy Run pre benzínové aj naftové vozidlá značky Škoda. Cieľom je dokázať, že v bežnej cestnej premávke je možné jazdiť priemernou rýchlosťou, s malou spotrebou paliva a zároveň sa chovať ohľaduplne k životnému prostrediu.

   Continue reading Prejsť na jednu nádrž až 1700 km? Aj to je možné

   Služba 1Box® sia

   Najnovšie poskytujeme licenciu k softwarovému driveru SIA umožňujúcemu príjem, dekódovanie a ukladanie textových správ z pripojených poplachových a zabezpečovacích tiesňových systémov (ďalej len PZTS) komunikujúcich protokolom SIA IP do PCO 1Box® a ich zobrazenie obsluhe PCO.

   Software je určený iba pre prevádzkovateľov monitorovacej technológie PCO 1Box®.

   Špecifikácia Služieb 1Box SIA:

   • Driver poskytujeme v 2 verziách: Driver SIA Galaxy – umožňujúci príjem z PZTS Galaxy Flex a Galaxy Dimension
   • Driver SIA Jablotron – umožňujúci príjem z PZTS Jablotron JA 100

    

   Za poskytované služby 1Box® sia je užívateľ povinný hradiť mesačný poplatok. Pri obidvoch variantoch je však nastavený veľmi výhodný cenový tarif, kde prvých 20 pripojených ústrední je ZDARMA.

   Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše obchodné oddelenie.